Bock VÄRDERINGAR

fire2
  Vid försäkring:
 • Byggnader och maskiner.
 • Brandskydd, heta arbeten, inbrottslarm.
 • Skadeförebyggande genomgång.

  Efter skada:

 • Uppmätningsritningar.
 • Nyprojektering och byggledning som
  byggherren och beställarens ombud.
crane2

F&S vet att försäkringsbolaget i praktiken endast kan agera som betalningsgarant efter storskadan.

Därför måste den drabbade företagaren/fastighetsägaren själv
kunna agera som beställare och byggherre.
F&S har rutin på storskador, och hjälper dig helst från början.