Bock UTBILDNING - AVBROTTSSKADOR

formulär

Vid försäkring:
För revisorer, företagare m.fl.
Företagarens försäkringsbehov, avbrottsförsäkring, täckningsbidrag m.m.
Tuff konkurrens, komplicerad utrustning och leveranstider är exempel på faktorer som ofta innebär att den "vanligaste" ansvarstiden, 12 månader, är för kort. Premiekostnaden för en "längre" avbrottsförsäkring är försumbar - men viktig den dag en större skada inträffar. Då ansvarar i praktiken bara företagaren (den försäkrade) för försäkringens innehåll.

Efter storskada:
Vi hjälper företagaren/revisorn att formulera AVBROTTSSKADAN efter t.ex. katastrofbranden.
Det försäkringsmässiga täckningsbidraget (TB:et) beräknas på ett speciellt sätt (se blankettdel ovan). Det är viktigt att förstå avbrottsförsäkringen tidigt efter skadan. F&S hjälper Dig hela vägen!

Det finstilta:
Också privatkonsumenten kan få oväntade problem med det finstilta i försäkringen. Alla villkor är inte lätta att tolka. Klicka här för ett exempel!


Efter varje storskada behövs en överlevnadsstrategi!