BRANDSKADOR m.m.

När storskada inträffat så klaras skaderegleringen effektivast kring det "balanserade" bordet.

left bord right
Försäkringsbolaget vill givetvis helst också välja "sin"
förhandlingsmotpart - men det är DU som bestämmer.
F&S är det optimala alternativet.

Vi vet av erfarenhet att en uppgörelse går snabbare
om båda parter kan tala "samma språk" från början.

Om storskada inträffar - Klicka här!


F&S-medverkan är egentligen lönsam för alla!