Bock PERSONSKADOR

  • Sveda och värk
  • Lyte och men
  • Inkomstförluster
  • Kostnader och
    Olägenheter

    Medicinsk invaliditet (%)
    Ekonomisk/förvärvsmässig invaliditet (%)

      


Visste Du att samhället normalt bär största delen av den enskildes förluster efter trafikolyckan?