Är Du villaägare?

Bock KLARAR DIN FULLVÄRDES-
FÖRSÄKRING DET FINSTILTA?

Huset i tätorten. Huset på landet.

Följande finstilta paragraf finns i de flesta husägares försäkringsavtal:

Övriga värderingsregler
"Har marknadsvärdet på hela byggnaden minskat på grund av ålder och/eller slitage med mer än 50% av marknadsvärdet för en ny motsvarande byggnad, värderas skadan högst till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart före och omedelbart efter skadan."

???
Vad betyder detta i praktiken? Kan normalt underhållna hus behandlas olika vid totalskada? Kan det rentav bli skillnad på hus och hus vid skaderegleringen? Svaret är ja.

De flesta villaägare tror nämligen att fullvärde betyder nytt hus vid totalskada. Hus på landet har ofta låga marknadsvärden (=saluvärde) och löper -vid en vårdslös tolkning av det finstilta- en betydande risk att inte kunna återuppföras efter till exempel en totalbrand. Trots att årspremie även här har erlagts för fulla värdet.


F&S HJÄLPER DIG MED DEN RÄTTA TOLKNINGEN!